کارخانه آجر ماشینی یکتا سفال با حجم تولید روزانه 300 تن انواع محصولات آجر و سفال

قابلیت تولید انواع آجر نما و تیغه و بلوک به صورت همزمان 

سیستم جابجایی محصول با استفاده از سینی 

زمان راه اندازی 1391.02.15

                   

آخرین پروژه ها