آجر ماشینی درویش

 مراحل ساخت کارخانه آجر ماشینی درویش واقع در دوات آباد اصفهان

 با حجم تولید روزانه 300 تن انواع محصولات آجر و سفال

قابلیت تولید انواع آجر نما و تیغه و بلوک به صورت همزمان 

سیستم جابجایی محصول با استفاده از پالت آلومینیومی

زمان راه اندازی 1392.01.30

برای دیدن فیلم کارخانه در حال تولید به قسمت ویدئو ها مراجعه فرمایید

 

 

آخرین پروژه ها